Phông nền họp lớp hội khóa vector 28

Vector họp lớp hội quá, phông nền họp lớp 20 năm, vector 20 năm ra trường, background kỷ niệm 20 năm ngày ra trường


 

Xem thêm: HỌP LỚP - HỘI KHÓA SỰ KIỆN NGÀY LỄ