Phông nền 70 năm Điện Biên Phủ vector 04


 

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ