Phông lễ kết nạp Đội Viên năm học 2024 - 2025 vector 04


 

Xem thêm: KẾT NẠP ĐỘI SỰ KIỆN NGÀY LỄ TRƯỜNG HỌC