Phông nền kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2

 

Xem thêm: NGÀY THẦY THUỐC 27-2 SỰ KIỆN NGÀY LỄ