Phông nền gặp mặt đầu năm Vector #130


 

Xem thêm: 2024 SỰ KIỆN NGÀY LỄ TẾT