Poster chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2


 

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ