Phông nền liên hoan văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2


 

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ