Phông nền kỷ niệm ngày Quân Đội Việt Nam 04


 

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ