Phông nền chào mừng 94 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Phông nền Đảng Cộng Sản Việt Nam, Poster cổ động ngày 3/2, chào mừng ngày thành lập Đảng 3-2

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ