Poster chào mừng ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12

Vector quân đội 22-12, băng rôn chào mừng ngày 22/12, phông nền ngày quân đội nhân dân Việt Nam 22/12


 

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ