Phông nền kỷ niệm ngành thông tin và truyền thông

vector ngành thông tin và truyền thông, vector kỷ niệm ngày thông tin và truyền thông, phông nền chúc mừng ngày truyền thống thông tin và truyền thông


 

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ