Phông nền Thương Binh Liệt Sỹ 02

Phông nền văn nghệ ngày 27/7, phông nền Thương Binh Liệt Sỹ 27/7, Vector ngày Thương Binh Liệt Sỹ


 

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC HỘI THI HỘI DIỄN SỰ KIỆN NGÀY LỄ