Poster cổ động phòng chống thuốc lá 02

Tranh cổ đông về phòng chống thuốc lá, hình ảnh phòng chống thuốc lá, poster tuyên truyền tác hại thuốc lá

 

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ THUỐC LÁ