Poster chúc mừng ngày báo chí Việt Nam 01

Banner ngày báo chí cách mạng việt nam, Thiệp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam, poster cổ động ngày báo chí


 

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ