Ngọn đuốc Olympic, Vòng nhẫn Olympic vector 02


 

Xem thêm: THỂ THAO