Vector phướn treo đường 30/4 và 1/5

Vector 30/4, poster 30/3, poster giải phóng miền nam, poster treo đường 30/4, poster ngày quốc tế lao động 01/05
Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC NGÀY 30-4 SỰ KIỆN NGÀY LỄ