Vector phướn treo đường 30/4 và 1/5

Vector 30/4, poster 30/3, poster giải phóng miền nam, poster treo đường 30/4, poster ngày quốc tế lao động 01/05
Xem thêm: 30-4 ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ