Poster cổ động 30-4 năm 2023 - 01

vector 30-4, vector giải phóng miền nam, poster ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước


 

Xem thêm: 30-4 ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ